Vad innebär en licensiering och vad ingår i den?

En licens är ett avtal om rätt att bedriva viss verksamhet eller rätt att nyttja annans rättighet, på i avtalet angivna villkor. En licens är oftast tidsbunden, och upprättas vanligtvis i samband med en ekonomisk transaktion av en produkt eller tjänst, eller efter att licenstagaren med framgång utfört ett behörighetsprov, exempelvis en jägarexamen. För att kunna erhålla en licens som laserterapeut måste du därför få godkänt på examensprov och inlämningsuppgifter. Efter det kan du kallad dig licensierad laserterapeut.

För att vi ska kunna hålla hög standard på licensieringen måste du för att behålla licensen genomgå något kurstillfälle inom licensieringens ramar vartannat år. Detta kan vara aktuellt vid ny lagstiftning eller andra händelser som en kunnig laserbehandlare ska känna till.