Utbildningsupplägg

(preliminärt schema)
Kursen är uppbyggd i fem olika moduler med lika många fysiska träffar.  Varje modul har olika inriktningar eller ”tema”. Du kan ta de olika modulerna i vilken ordning som helst utom Modul 1 som måste tas först och Modul 5 som avslutar utbildningen. Varje fysisk träff är en heldag. Det kommer finnas möjlighet att ta två steg vid samma tillfälle för att de som reser långt ska ha möjlighet att minimera resandet. Förhoppningen är att flera av modulerna kommer att kunna tas på distans via webbkurser. Dock kommer troligtvis kravet  på inlämningsuppgifter där du visar din praktiska kunskap att öka. All steg ska ha genomgåtts inom en tvåårsperiod efter påbörjad licensieringsutbildning för att kunna få ut sin licensiering.

Inläsning innan kursträff

Inför varje fysisk träff kommer deltagarna få inläsningsmaterial skickat till sig digitalt, samt läs anvisningar i rekommenderad kurslitteratur.  Detta bör läsas på innan den fysiska träffen för att  du ska kunna klara att följa med under den praktiska genomgången.

Fysiska träffar

Under träffarna är fokus på det praktiska och eventuella frågor kring inläsningsmaterialet. På grund av detta är det mycket viktigt att alla läser genom rekommenderat material så praktiken kan få det utrymme som krävs.

Delprov, inlämningsuppgifter och examen

Efter fem kursträffar kommer ett examensprov genomgås och en slutlig inlämningsuppgift. När detta är godkänt får du din licensiering!

 

Moduler och tema

Här nedan visas de olika modulerna och dess tema.

Modul 1

Tema - grundläggande laser och ljusteori, strålsäkerhet samt mekanismer

a) Grundläggande ljusteori,  Strålsäkerhet, Lasersäkerherhet, Lagar och regler, Mekanismer, Lasertyper, Generell apparatlära

 

Modul 2

Tema - vetenskaplig evidens, generell behandlingsteori samt praktiskt behandling vid artroser

a)    Vetenskapliga studier – forskning

Genomgång av evidens vid laserbehandling av olika diagnoser

b)    Generell behandlingsteori

Status- och utvärderingsrekommendationer, Viktigt att beakta vid behandling, Doser, Kontraindikationer, Försiktighet, Risker, Behandlingsförslag – akuta skador, Behandlingsupplägg –  subakuta skador, Behandlingsupplägg - kroniska besvär

c)       Behandling vid artroser så som knä-, finger och höftledsartros/artrit

Behandlingsindikationer, Doser, Behandlingsfrekvens, Behandlingssätt, Behandlingsreaktioner, Utvärdering, Förväntat behandlingsresultat, Att göra vid uteblivet resultat

 

Modul 3

Tema - praktisk behandling av besvär i axlar, senor och nacke.

 a)Behandling av sen- och axelbesvär

Teori och praktisk behandling av diagnoser som impingement/mus-, golf- och tennisarm, hälsetendinos, frozen shoulder.

b)   Behandling av akut och kronisk nacksmärta

Teori och praktisk behandling av bl a spänningsrelaterade besvär, nackspärr, diskbråck, långvarig nacksmärta och artros i nackens leder.

 

Modul 4

Inriktning – praktisk behandling av besvär i bröst- och ländrygg, underben och fot

a)         Behandling av akuta och kroniska bröst- och ländryggsbesvär

Teori och praktisk behandling av besvär så som diskbråck, facettldesdysfunktion, ryggskott, lumbago

b)        Behandling av besvär i underben och fot

Teori och praktisk behandling av besvär så som hälsporre, belastningsskador vad/hälsena, stressfrakturer, benmärgsödem, benhinnebesvär och spräckt hälkudde.

 

Modul 5

Examination och inlämningsuppgift