Om

Genom laserterapi.org vill vi sprida information till allmänheten och öka utbildningsnivån hos befintliga och nya laserterapeuter så att fler kunniga kan hjälpa de som kan vara behov av denna metod.

Vår vision är att öka status på laserterapi generellt och att alla som vill ska kunna ha tillgång till en kunnig laserterapeut.

Lasermedicin.org har ett tätt samarbete med Medicinskt Kursforum och den svenska laserproducenten Irradia (lasermedcin.org är ett blivande dotterbolag). Genom det har vi glädjen att kunna erbjuda möjligheten till ett hyresinstrument under utbildningsperioden och möjlighet till subventionerat pris vid eventuell instrumentinvestering.