Mekanismer bakom laserterapi

Mekanismen bakom laserterapi förklaras enklast genom att vissa typer av laserljus stimulerar kroppens förmåga att läka. Detta görs genom att ljuset tas upp av kroppen och därigenom påverkar olika kemiska processer i kroppen som i sin tur ger olika effekter. De processer som forskningen främst fokuserat på är bland annat stimulerande av lokalt immunförsvar, modulering av inflammation, ökning av lokal cirkulation och påverkan av olika tillväxtfaktorer. Dessa olika processer leder bland annat till en minskad svullnad, minskad smärta och påskyndad läkning. Det vill säga laserljuset hjälper kroppens olika läkande processer att komma igång och därmed läka snabbare.