Licensieringsutbildning

Licensutbildningen är under omorganisation och vi återkommer hösten 2016 med ett mera slimmat koncept.

Tills vidare se Irradia.se för laserutbildning.

——————————————————————————-

Målet med utbildningen till licensierad laserterapeut är att kunna garantera en viss kunskapsnivå inom laserterapi för slutkunden. Målet är även att höja statusen på laserterapi generellt. Med detta vill vi visa på att laserterapi är en mycket potent och viktig behandligsmetod som fyller sin funktion inom både frisk- och sjukvård.

Det finns idag flertalet produktanknutna utbildningar där man fokuserar på behandling med ett specifikt instrument. I denna utbildning har vi målet att ge information som riktar sig till alla laserterapeuter oavsett vilket instrument man arbetar med. Även om det är svårt att ge generella råd vad gäller behandlingstid och doser så finns det flertalet viktiga aspekter, lagar och regler kring laserbehandling som gäller föra alla, oavsett vilket instrument man innehar.

Vill du vara med att ta laserterapi till en ny nivå och ge dina kunder en garanti på dina laserkunskaper så är denna utbildning för dig!