Laserljus – var är det?

Laser
Order LASER är en akronym, tagit från engelskans ”Light Amplification of Stimulated Emission of Radiation. Laser är en ljuskälla som avger ytterst rent ljus. Med rent ljus menas här att ljuset har en enda våglängd. Man kan likna det med ljudet av en flöjtton vilken är mycket renare än ljudet från exempelvis en burk med stenar som skakas. Laserljuset har – precis som en flöjtton – långa sammanhängande vågor vilka bl a karaktäriserar laserljuset.

Lasrar kan göras starka eller svaga, kontinuerliga eller pulsade. Ljuset kan vara synligt eller osynligt och ljusstrålen kan vara parallell, divergent eller utformad på annat sätt.

Våglängden kan skapas genom olika lasermedium. Nedan är några lasermedium och vilka våglängder dessa kan kreera.

GaAs-lasern (904 nm, infrarött – osynligt ljus)
Denna lasertyp kännetecknas av att den är extremt pulsad med extremt korta starka pulser. Den är bäst på problem av djupare slag såsom smärttillstånd och inflammationer i leder, muskler och senor. Exempel är onda ryggar, axlar, knän, tennisarmbågar, olika idrottsskador, oavsett om problemen uppstått genom förslitning, överbelastning eller annan orsak. Även bihåle- och öroninflammationer kan behandlas med framgång.

GaAlAs-lasern (780-830 nm, infrarött – osynligt ljus)
Detta är en grupp av diodlasrar som ligger i den infraröda delen av spektrum. Denna familj av lasrar har bra evidens på t ex senor, nackvärk,  artros.  Med denna lasertyp kan även tinnitus behandlas med viss framgång.

HeNe-lasern eller GaAlInP-lasern (630-690 nm, synligt rött ljus)
Den är bäst på problem i hud och slemhinnor, till exempel bältros, herpes, vissa hårproblem, bensår, liggsår, eksem, munsår, ilande tandhalsar etc.

Laserns två huvudgrupper
Lasrar inom medicinen är av många olika slag men de kan indelas i två huvudgrupper:

  • Starka lasrar som skär och bränner (Klass 4). Dessa lasrar kallas ofta för kirurgiska eller estetiska lasrar.
  • Mildare  laser (Klass 3B) som inte värmer. De används för att stimulera cellfunktioner. Sådana lasrar kallas terapeutiska (ibland medicinska eller biostimulerande lasrar eller – förr – lågeffektslasrar). Det internationella namnet är vanligen Low Level Laser Therapy (LLLT). Den terapeutiska lasern används idag för behandling av många olika besvär i rörelseapparaten.

Historik
Redan 1963 kom den första medicinska rapporten om att rött laserljus har märkliga effekter på levande vävnad. Några år senare visade en grupp forskare i Ungern att laserljus av viss dos och intensitet ger stimulerande effekter på celler och vävnad. De visade också att för höga doser på öppna sår kunde ge hämmande effekter. Effekten kallades biostimulering.