Föreläsare

Vi strävar efter hög kvalitet på våra föreläsare men också att laserterapeuter från många olika professioner inom manuell terapi ska vara representerade under utbildningen. Därför kan både läkare, massör, sjukgymnast, naprapat, sjuksköterska eller kiropraktor vara föreläsare under något eller några av stegen. De flesta av våra föreläsare har arbetat med medicinsk laser i mer än 5 år och har stor erfarenhet. Här nedan är presentation av några av höstens föreläsare.

Stefan Jordison, VD, samt ansvarig för produktutveckling och kvalitetsledning av Irradias medicinska lasrar.

Stefan började på Irradia 1995 med inköp, montering och service. Med tiden utvecklades successivt arbetsuppgifterna till utveckling och tillverkning av medicinska lasrar, med specialisering på produktsäkerhet, riskhantering och kvalitetsledningssystem enligt standarder och direktiv så som MDD, IEC, SS-EN och ISO. Idag är han VD för Irradia AB.

Anders Nobel, cert laserterapeut, ansvarig för forskning och utbildning på Irradia AB

Anders är från början programmerare. 
Han började arbeta på Irradia AB år 1993 och har idag arbetat med medicinsk laser på olika sätt  i över 20 år.

Anders har specialiserat sig inom laserforskning, och driver utbildningsverksamheten inom Irradia. Tillsammans med några av de ledande forskarna inom laserterapi har han arbetat fram och redigerat ett antal laserterapiböcker, bland andra “The Laser Therapy Handbook” (http://www.prima-books.com/NewLaserTherapyHandbook.php).

Cecilia Lind, leg sjukgymnast OMT1, Cert laserterapeut

Cecilia har en bakgrund som artist och professionell dansare. På grund av en skada under sin dansarkarriär ändrade hon bana och utexaminerades som leg sjukgymnast 2006. Hon har framförallt arbetat i primärvård med behandling av smärta i rörelseapparaten. Av en tillfällighet började hon använda laserterapi 2007 och med att erfarenheten blev större, växte också övertygelsen om att fler borde få upp ögonen för metoden. Idag är hon även certifierad laserterapeut och har gett ut boken ”Laserterapi – en praktisk guide” (www.laserguide.se eller https://www.facebook.com/laserguiden?fref=ts) för manuella terapeuter. Hon har även arbetat som personlig tränare och massör. Från och med september 2014 arbetar hon på Stockholms Led och Smärtklinik (www.sls.se) samt är utbildare och föreläsare.

Anders Bergström, leg sjukgymnast, OMI examen

Anders examinerades från Sjukgymnastprogrammet år 2006 och öppnade därefter privat mottagning och sedan även inom primärvård. År 2006 började han arbeta med laser och har sedan dess startat två kliniker i Umeå, Umeå Smärtmottagning AB samt Norrskenskliniken, vilka han nu äger och driver. Anders är även ledamot i McKenzieförbundet (www.mckenzie.se) och ordförande i SFKOM (Svensk Förening för Klinisk Ortopedisk Medicin, www.sfkom.se).  Idag delar han sin tid mellan ledamotsarbete, klinisk verksamhet och pågående utbildning i Ortopedisk medicin, nivå Advanced. Dessutom så föreläser han och utbildar inom bland annat laserterapi.