Avbokning

För mer information om bokning och avbokning vänligen kontakta  info@massera.nu.

Återbud skall ske skriftligen till:

Medicinskt Kursforum

Kräftriket 23 A

114 19 Stockholm

Det ska ske via brev, och inte via e-post. Brevet skall vara skolan tillhanda senast 14 dagar före kursstart, detta för att personer på reservplats ska erbjudas rimlig förberedelse. Är utbildningen helt eller delvis betald återbetalas den inbetalda avgiften och i samband med detta tas en administrativ avgift ut på 500 kr. Vid återbud efter detta datum debiteras du en avgift om 10 % av kursavgiften.