Vaccin mot cancer med hjälp av laserterapi?

Under Svenska Laser Medicinska Sällskapets (SLMS) vårmöte presenterades bland annat företaget Immunophotonics arbete med att få fram ett kroppsunikt vaccin mot vissa cancerformer. De är nu på väg in i en fas 3 studie! Mycket spännande och intressant! För att läsa mer besök www.immunophotonics.com.